Xe nâng điện STILL

Sự lựa chọn hoàn hảo cho hoạt động kho vận!

Bạn đang tìm kiếm giải pháp vận chuyển hàng hoá nội bộ có thể đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới?

Với lịch sử hoạt động hơn 100 năm trong lĩnh Intralogistics, STILL CHLB Đức, cùng T&CID, chúng tôi hiểu rằng mỗi doanh nghiệp là duy nhất và có những yêu cầu cụ thể. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp đa dạng chủng loại xe nâng với những giải pháp mạng lưới tổng thể hoạt động vận chuyển, khai thác, lưu trữ hàng hoá thông minh với công nghệ hệ thống nhà kho, phần mềm & các dịch vụ liên quan, nhằm đáp ứng các yêu cầu riêng của bạn.

Bạn sẽ được thổi luồng sinh khí mới vào hoạt động của doanh nghiệp, cải thiện năng suất cao vượt trội, an toàn hơn và giảm chi phí.

CHỈ VỚI 01 BƯỚC DUY NHẤT ĐỂ CÓ CHIẾC XE NÂNG HOÀN HẢO!

Xe nâng tay điện

Model: ECH 12C/15C


 • 1500kg

 • 115mm

 • 4.5km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện

Model: ECH 15


 • 1500kg

 • 115mm

 • 5.5km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện

Model: EXH-SF16C-20C


 • 2000kg

 • 125mm

 • 6km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện

Model: EXH 14-20 Plus


 • 2000kg

 • 125mm

 • 6km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện

Model: EXH 25-30


 • 3000kg

 • 125mm

 • 6km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện

Model: EXU-H


 • 2000kg

 • 675mm

 • 6km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện

Model: EXH-SF 20-25


 • 2500kg

 • 125mm

 • 14km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện

Model: EXH-S 20-25


 • 2500kg

 • 125mm

 • 14km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện

Model: SXH 20


 • 2000kg

 • 125mm

 • 12km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện

Model: FXH 20-25


 • 2500kg

 • 125mm

 • 12km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện

Model: FXH 20-25 N


 • 2500kg

 • 125mm

 • 12km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện

Model: FXH 33


 • 3300kg

 • 115mm

 • 20km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện, xếp Pallet cao

Model: ECV10/10C


 • 1000kg

 • 3227mm

 • 4.8km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện, xếp Pallet cao

Model: EXV10-14C


 • 1400kg

 • 5466mm

 • 6km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện, xếp Pallet cao

Model: EXV 14-20


 • 2000kg

 • 6066mm

 • 6km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện, xếp Pallet cao

Model: EXV-SF 14-20


 • 2000kg

 • 6066mm

 • 10km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện, xếp Pallet cao

Model: EXP 14-20


 • 2000kg

 • 5466mm

 • 6km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện, xếp Pallet cao

Model: EXV-CB 06-16


 • 1600kg

 • 4224mm

 • 6km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện, xếp Pallet cao

Model: FXV 14-16


 • 1600kg

 • 6216mm

 • 12km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay điện, xếp Pallet cao

Model: FXV 14-16 N


 • 2000kg

 • 5316mm

 • 10km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng lên giá cao Reach Truck

Model: FM-X 10-25


 • 2500kg

 • 13000mm

 • 14km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng lên giá cao Reach Truck

Model: FM-4W


 • 2500kg

 • 9650mm

 • 13km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng lên giá cao Reach Truck

Model: FM-X SE


 • 2000kg

 • 8000mm

 • 14km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng lên giá cao Reach Truck

Model: SXV-CB 10


 • 1000kg

 • 5380mm

 • 12km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng điện STILL

Model: RXE 10-16C


 • 1600kg

 • 6810mm

 • 12km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng điện STILL

Model: RX20 1.4-2.0 t


 • 2000kg

 • 7930mm

 • 20km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng điện STILL

Model: RX60 2.5-3.5


 • 3500kg

 • 7390mm

 • 20km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng điện STILL

Model: RX60 35-5.0


 • 5000kg

 • 7180mm

 • 20km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng điện STILL

Model: RX60 6.0-8.0


 • 8000kg

 • 8670mm

 • 20km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng điện STILL

Model: RCE 25-35


 • 3500kg

 • 6500mm

 • 15km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng lối đi hẹp VNA

Model: NXV


 • 1500kg

 • 12850mm

 • 10.5km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng lối đi hẹp VNA

Model: MX-X 0.5-1.5


 • 1500kg

 • 18110mm

 • 14km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe đầu kéo điện

Model: LTX20


 • 2000kg

 • 8km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe đầu kéo điện

Model: LTX 50


 • 5000kg

 • 14km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe đầu kéo điện

Model: LTX 70


 • 8000kg

 • 19km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe đầu kéo điện

Model: LTX-FF 05-10


 • 5000kg

 • 1754mm

 • 13km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe đầu kéo điện

Model: LXT 120/350


 • 35000kg

 • 25km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe đầu kéo điện

Model: LXW 20/30


 • 3000kg

 • 23km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng nhặt chọn hàng

Model: OPX-L 12


 • 1200kg

 • 130mm

 • 12km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng nhặt chọn hàng

Model: OPX 20-25


 • 2500kg

 • 130mm

 • 12km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng nhặt chọn hàng

Model: OPX 20-25 Plus


 • 2500kg

 • 130mm

 • 14km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng nhặt chọn hàng

Model: OPX 20-25 iGo Neo


 • 2500kg

 • 130mm

 • 12km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng dầu/ xăng/ gas/ hybrid

Model: RX 70 2.0 – 3.5 t


 • 3500kg

 • 7390mm

 • 21km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng dầu/ xăng/ gas/ hybrid

Model: RX 70 4.0 – 5.0 t


 • 5000kg

 • 7180mm

 • 21km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng dầu/ xăng/ gas/ hybrid

Model: RX 70 6.0 – 8.0 t


 • 8000kg

 • 8670mm

 • 20km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng dầu/ xăng/ gas/ hybrid

Model: RCD/RCG 15-20


 • 2000kg

 • 6000mm

 • 17km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng dầu/ xăng/ gas/ hybrid

Model: RCD/RCG 25-35 Plus


 • 3500kg

 • 6500mm

 • 17km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng dầu/ xăng/ gas/ hybrid

Model: RCD/RCG 40-50


 • 5000kg

 • 6000mm

 • 24km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng dầu/ xăng/ gas/ hybrid

Model: RCD10-18t


 • 18000kg

 • 7000mm

 • 30km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng dầu/ xăng/ gas/ hybrid

Model: RC42-15/50


 • 5000kg

 • 6000mm

 • 24km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng tay

Model: HPS/HPT


 • 3000kg

 • 715mm

 • Variable
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Hệ thống xe móc kéo

Xe móc kéo


 • 35000kg

 • 19km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Media Center

Hỗ trợ khách hàng

*** Phương thức thanh toán linh hoạt:
     - Mua ứng trước, L/C.
     - Mua xe qua ngân hàng, trả góp tài chính.
     - Thuê xe mới, cũ, thanh toán hàng tháng.
     - Thuê Mua, thanh toán hàng tháng.

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất.

Liên hệ ngay