Xe nâng lên giá cao Reach Truck

Model: FM-X 10-25


 • 2500kg

 • 13000mm

 • 14km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng lên giá cao Reach Truck

Model: FM-4W


 • 2500kg

 • 9650mm

 • 13km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng lên giá cao Reach Truck

Model: FM-X SE


 • 2000kg

 • 8000mm

 • 14km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh

Xe nâng lên giá cao Reach Truck

Model: SXV-CB 10


 • 1000kg

 • 5380mm

 • 12km/h
Giá: Liên hệ
Xem thêm
Thêm vào so sánh